Кметът на Главиница даде началото на строително-монтажните работи по изпълнението на мегапроект

Кметът на Главиница даде началото на строително-монтажните работи по изпълнението на мегапроект

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1871
Кметът на Главиница даде началото на строително-монтажните работи по изпълнението на мегапроект

На 4 август т.г. в град Главиница и село Богданци общинският кмет Неждет Джевдет даде началото на строително-монтажните работи по изпълнението на проект "Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" в община Главиница".

Проектът е на стойност над 940 000 лв. и се финансира по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът с ДФ "Земеделие" е сключен на 8 май 2019 г., а анексът - на 17 юли 2020 г.

image

Строително-монтажните работи за ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" в гр. Главиница са в размер на 484 875,76 лв., а за сградата на изнесените групи "Роза" и "Калинка" в с.Богданци - 229 018,14 лв.

За обзавеждане са определени 176 842 лв. без ДДС.

Планираната продължителност на работа на строителната площадка е 249 дни.

Предвижда се поставянето на ПВЦ-дограма, 10-сантиметрова външна изолация, хидроизолация на покрива на сградата на ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" в гр.Главиница, както и поставянето на нов котел за парно отопление, който ще е на пелети.

image

В сградата на изнесените групи в с.Богданци са предвидени външна изолация, ПВЦ-дограма, поставяне на осветителни тела, заземителна инсталация и отоплителна инсталация вкл. котел.

На събитията присъстваха представители на изпълнителя на обекта, на строителния и авторския надзор, Месут Алиш - председател на ОбС, общински съветници, Сузан Акиф - зам.-кмет, Сюзан Хасан - зам.-кмет, Иванка Сярова - зам.-кмет, Йълдъз Реджеб - директор на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий", екипът на детската градина, Ашкън Салим - секретар, Айсун Кошуджу - директор на дирекция, кметове на населени места в общината, граждани, служители на Общинска администрация гр. Главиница и други.

image

Празнично настроение на присъстващите създадоха изпълненията на малките възпитаници на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий".

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right