Йълдъз РЕДЖЕБ: Нашата цел е запазване на детските градини

Йълдъз РЕДЖЕБ: Нашата цел е запазване на детските градини

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2188
Йълдъз РЕДЖЕБ: Нашата цел е запазване на детските градини

Йълдъз РЕДЖЕБ, Директор на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Главиница

Йълдъз Мухаррем РЕДЖЕБ е директор на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" в гр.Главиница от началото на настоящата година. Детското заведение е с 13 изнесени групи от общо 16 в населените места на територията на общината.

Завършила е специалност "Предучилищна педагогика" в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", а след това - специалностите "Публична администрация" във Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий", и "Управление на европейски проекти" в Свищовския университет "Димитър Ценов".

22 години е работила като детска учителка в селата Вълкан, Зебил и Листец.

Омъжена с две дъщери - студентки, обучаващи се в специалностите "Строителен инженер" и "Медицина".

image

- Как се справя детското заведение в условия на пандемия от коронавируса?

- В момента сме дали на персонала 50% от полагаемия му се годишен отпуск и по този начин изпълняваме споразумението между синдикатите и образователното министерство. Тези, които вече са ги използвали, се връщат поетапно на работа.

През това време почистваме, освежаваме, разкрасяваме и създаваме уют за децата, които ще се върнат след пандемията.

Последното проучване е направено сред работещите и крайно нуждаещите се родители. Оказа се, че само 10 са желаещите да я посещават, а това е нерентабилно.

Въпреки, че по общо решение на Детската градина и Общината работим без деца, през този период продължаваме да разработваме нови проекти и програми.

image

- По кои проекти конкретно работите?

- "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" е проектът, който се реализира през текущата учебна година. Той е по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и е с тригодишна продължителност. Първата година от него вече приключи, от есента ще започне втората.

Следващият проект се нарича "Шарен свят". С него кандидатствахме към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" по мярка 3.9 "Уча се да сполуча" също по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Той е одобрен с безвъзмездна финансова помощ в размер 192 000 лв.

Обхванати са групите, невключени в предходния проект. Проектът е свързан с обучение по български език, включени са абсолютно всичките направления.

По него се подновява и материалната база - компютри, интерактивни дъски и създаваме три центъра - в гр. Главиница, с.Стефан Караджа и с.Суходол.

Тук е моментът да благодаря на двете си заместници - г-жа Мариана Донева и г-ца Азиме Касим, които са неотлъчно до мен и разбира се, на целия колектив.

Имаме създадена работна комисия, която следи кои мерки, по кои оперативни програми се отварят за кандидатстване, за да можем да подадем нашите проектни идеи.

Много добре работим с Община Главиница и кмета Неждет Джевдет.

Община Главиница спечели проект по мярка 7.2 на ДФ "Земеделие", включващ подмяна на дограма, саниране, подмяна на отоплителна инсталация, оборудване и обзавеждане на сградите на детската градина в гр. Главиница и на изнесената група в с. Богданци, който ще стартира това лято и е на стойност около 1 млн. лева.

Освен това имаме входирани проекти, по които очакваме одобрение. Кандидатствали сме по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Площадки за обучение по безопасно движение по пътищата".

По него ще бъдат създадени външна и вътрешна площадка, където децата ще получат повече знания по безопасния начин на придвижване и поведение на пътя и ще придобият представа за реалната пътна обстановка.

Другият проект е по НП "Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина".

Той е насочен към децата, които пристъпват за първи път в детската градина, тяхното успешно приобщаване и осъществяването на един добър преход от семейната среда в детската градина.

Резултат очакваме и по подадения проект по НП "Заедно в грижата за всеки ученик", модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учители от начален етап на обучение, детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап на обучение."

image

- Детската градина разполага с голяма територия дворно място. Какво точно оформяте там сега?

- Дворът беше в окаяно състояние. С общите усилия на всички работещи в детската градина се случиха много красиви неща. Засадихме туи, цветя и райграс. Освежихме всички уреди навън - пребоядисахме пейките, сменихме дъските и всичко, което беше счупено.

Оформихме един "Кът за опитни полета", където с участието на децата от Клуб "Околен свят" ще бъдат засявани различни билки, подправки и зеленчуци. Те ще бъдат подновявани според сезона. По този начин децата ще се учат да полагат труд и да се грижат за засадените растения в "опитните полета".

До "опитните полета" ще направим площадка за обучение по "Безопасност на движението по пътищата" Там ще се формират кръстовища, пешеходни пътеки, велоалея, зелена площ и ще бъде оборудвана с пътни знаци, маркировки и светофар.

На тези площадки ще се обучават и децата от изнесените групи на детската градина.

- А каква е ситуацията с изнесените групи в различните села?

- По същия начин - където има нужда от освежаване и боядисване го прави персоналът по групите. Подменени са огради, изсечени са опасни изсъхнали дървета, редовно се окосява навсякъде, пръска се, дезинфекцира се. Издадени са заповеди за спазването на всички мерки, въведени при извънредното положение.

image

- Колко деца се обучават в основната детска градина и нейните изнесени групи?

- Общият им брой е 273 деца от цялата община и тенденцията е броят им да се запази. За всички тях се грижи персонал от 100 души - педагогически и непедагогически. Промяната, която ще настъпи от септември, ще бъде оптимизацията на кухните.

В почти всички изнесени групи имаме кухни, които са нерентабилни. Голям проблем е уеднаквяването на менюто. Родителите претендират храненето на децата им да бъде здравословно, а ние не можехме да осъществим това в малките кухни.

Поради тази причина създаваме две кухни-майки и една самостоятелна кухня за цялата община, които ще бъдат с еднакво меню и еднакво зареждане.

- Те ще зареждат всички групи по селата?

- Да. И сме кандидатствали за закупуване на две нови коли на лизинг, които ще бъдат по стандарта, който се изисква от РЗИ за извозване на хранителни продукти.

Тези коли ще снабдяват два района - от централната кухня в гр. Главиница до 5 от изнесените групи, втората ще извозва храна от с. Зафирово до 4 от изнесените групи и остава една, която ще се захранва самостоятелно в с. Богданци. Там броят на децата е достатъчен за самостоятелна кухня.

Целта е най-вече да спазим ХАСЕП-системата, т.е., здравословното хранене и уеднаквяването на менюто. Това е което ще се случи от септември.

image

- Кой интересен случай от вашата педагогическа практика в детските години е оставил добър спомен у Вас и е пример, който ще помните винаги?

- Те са много. Хубави практики, специално в тази детска градина, са изнесените обучения на учителите. Провеждат се обучения в дадена изнесена група в съответното населено място. Събират се всички учители и гостуваме на тази група, а тя ни представя интересни педагогически ситуации и опит.

Родители и общественост също присъстват на тези моменти на ДГ. Също така се провеждат периодично тренинги сред учителите като се представят добри практики т.н. изпитани "рецепти" от ежедневната работа. Това е една вътрешно педагогическа квалификация.

По-младите учители се учат от опита на своите по-старши и опитни колеги, но те от своя страна показват креативност, новаторство и фантазия за подобряване работата при обучението на децата.

image

- Предлагате ли занимания на децата в допълнителни дейности?

- Да. От миналата година в централната сграда на детската градина се предлага обучение по английски език, като тенденцията е то да навлезе и в изнесените групи. Освен това, работим с деца със специални потребности.

Имаме учители, които идват от Силистра и се занимават точно с такива дечица. И ефектът е доста добър. Не лишаваме тези деца от нищо и те вече се приспособяват към средата. Имаме педагогически съветник и двама медиатори, които работят с родителите и с обществеността, а от септември мислим да назначим и психолог, защото има нужда и от такъв.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right