Заповед на РЗИ Силистра във връзка с коронавируса

Заповед на РЗИ Силистра във връзка с коронавируса

Регион: Силистра Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 2415
Заповед на РЗИ Силистра във връзка с коронавируса

ЗАПОВЕД

на д-р Теодора Начева - директор на РЗИ Силистра № РД-01- 115 / 03.06.2020 г.

На основание чл. 63 ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, обявената с Решение 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, във връзка с т. 11 от Заповед № РД-01- 288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ОТМЕНЯМ

Издадените предписания от РЗИ-Силистра за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия.

Издадените предписания от РЗИ-Силисгра за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от Република Сърбия и Република Северна Македония.

Издадените предписания, при които причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19.

Заповедта влиза в сила от 1.06.2020 г.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Силистра пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right