МВР Отчете: Има сериозно увеличение на общия брой ПТП през април 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

МВР Отчете: Има сериозно увеличение на общия брой ПТП през април 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 1245
МВР Отчете: Има сериозно увеличение на общия брой ПТП през април 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

За периода 01.04.2020г. до 30.04.2020г. на територията на ОДМВР Силистра са настъпили 21 бр. ПТП, като за същия период на 2019г. са 13 бр. Тежките ПТП от всички пътни произшествия за периода 01.04.2020г. до 30.04.2020г. са 8 бр., като за същия период на 2019г. са 3 бр.

Налице е увеличаване на всички ПТП и на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2019г. и 2020г., като увеличението е с 8 броя за всички ПТП и 5 бр. за тежките ПТП. Ранените лица за периода от 01.04.2020г. до 30.04.2020г. са 14 брой, като за същия период през 2019г. са 3 броя, т.е има увеличение по линия на ранените лица с 11 бр.

За времето от 01.04.2020г. до 30.04.2020г. има 1 убито лицe, като за същия период на 2019г. има също едно лице, загинало в резултат на ПТП.

През м. април 2020г. на територията на община Силистра са допуснати най-голям брой ПТП - 12 бр. , като за периода през 2019г. са допуснати 5 бр.ПТП, в община Дулово са реализирани 7бр. ПТП срещу 2 броя ПТП за 2019г., община Тутракан - 1 бр. за 2020г. срещу 0 бр. за 2019г., община Главиница 1 бр. ПТП за 2020г. срещу 4 бр. за 2019г., община Ситово 0 бр. ПТП за 2020г. срещу 2бр. ПТП за 2019г.

През месец април 2020г. се наблюдава тенденция за увеличение на всички ПТП и тежки такива, много сериозно увеличение по отношение броя на ранените лица и допускане на едно убито лице. На фона на сериозно влошената пътната обстановка в област Силистра по линия на пътната безопасност и травматизма в края на 2019г., можем да отчетем сериозно влошаване на пътната обстановка и за месец април 2020г.

Причина и предпоставка за настъпване на ПТП са атмосферните условия, като разлика в температурата, съчетана с увеличена влажност на въздуха и на пътното платно, изцяло субективни грешки на водачите на МПС, неправилни действия на пътя в нарушение на ЗДв.П, несъобразена или висока скорост на движение, техническа неизправност на ППС и др.

Община Силистра заема най-голям дял допуснати ПТП през анализирания период за 2020г. с 57.14%, община Дулово с 33.33%, община Тутракан и община Главиница с 04.76%. През м. април 2020г. има 14 ранени лица, като най-голям брой са в община Силистра 8 лица или 57.14%, 4 лица в община Дулово или 28.57% и 2 лица в община Главиница или 14.29%.

За сравнение със същия период на 2019г. ранените лица са 3 броя, като 2 ранени лица са на територията на община Главиница или 66.67% и едно лице на територията на община Дулово -33.33%.

От представените данни за допуснати ПТП през м. април 2020г. се налага извода, че като най-често срещано по вид ПТП е блъскане на паркирано ППС -23.81%, преобръщане на МПС извън пътното платно-19.05% , блъскане на МПС в дърво и сблъскване между МПС под ъгъл-09.52%%, от всички ПТП.

Положителен момент е факта, че през м. април 2020г. за трети пореден месец няма случаи на ПТП от вида блъскане на пешеходец и блъскане на велосипедист.

При анализа на допуснатите тежки ПТП по вид за периода 01.04.2020г. до 30.04.2020г. се установи, че най-голям брой са от вида преобръщане на МПС извън

пътното платно -37.50%, следвани от вида блъскане в дърво, блъскане паркирано ППС, сблъскване между МПС отзад, сблъскване между МПС под ъгъл и сблъскване между МПС странично по 12.50%.

От данните за отчетния период може да се направи извод, че има сериозно увеличение по отношение на общия брой ПТП, тежките ПТП и ранените лица през периода 01.04.2020г. до 30.04.2020г. в сравнение със същия период през 2019г. и в тази връзка можем да определим влошаването на пътнотранспортната обстановка и увеличения пътнотранспортен травматизъм като сериозен проблем, стоящ за разрешаване както към контролните органи, местни и държавни институции, така и пред гражданите във връзка със спазване от тяхна страна на законите,нормативни и поднормативни документи, свързани с пътното движение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right