Дирекция „Бюро по труда” Силистра: По сключени над 200 договора за заетост са изплатени повече от 500 000 лв.

Дирекция „Бюро по труда” Силистра: По сключени над 200 договора за заетост са изплатени повече от 500 000 лв.

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 2276
Дирекция „Бюро по труда” Силистра: По сключени над 200 договора за заетост са изплатени повече от 500 000 лв.

Милена Перчемлиева - директор на Бюро по труда в Силистра

През първо тримесечие на 2020 г. в "Бюро по труда" Силистра са се регистрирали нови 1 138 безработни лица ( 922 миналата година по същото време), съобщи Милена Перчемлиева, директор на дирекцията, за Общинско радио Силистра. Към 31.03.2020 г. регистрираните са 2659. (в края на м.март 2019 год. - 2 353), като обяснението е ситуацията в страната с разпространението на COVID 19.

Започналите работа на първичен пазар на труда са 561 лица. От началото на годината в ДБТ Силистра са обявени 700 свободни работни места на първичен пазар на труда, като 32,3% от тях са за работнически професии, 15,4% - за специалисти, а 52,3% - без изисквания за квалификация.

Активни програми за заетост и обучение от НПДЗ, по които са сключени рамкови договори за заетост от настоящ и предходен период - Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда", Програма "Старт на кариерата", Национална програма "Помощ за пенсиониране", Програма "Заетост и обучения на хора с трайни уврДирекция "Бюро по труда" Силистра: По сключени над 200 договора за заетост са изплатени повече от 500 000 лв.

През първо тримесечие на 2020 г. в "Бюро по труда" Силистра са се регистрирали нови 1 138 безработни лица ( 922 миналата година по същото време), съобщи за Общинско радио Силистра Милена Перчемлиева, директор на дирекцията. Към 31.03.2020 г. регистрираните са 2659. (в края на м.март 2019 год. - 2 353), като обяснението е ситуацията в страната с разпространението на COVID 19.

Започналите работа на първичен пазар на труда са 561 лица. От началото на годината в ДБТ Силистра са обявени 700 свободни работни места на първичен пазар на труда, като 32,3% от тях са за работнически професии, 15,4% - за специалисти, а 52,3% - без изисквания за квалификация.

През първите три месеца на 2020 г. са били активни следните програми за заетост и обучение от НПДЗ, по които са сключени рамкови договори за заетост от настоящ и предходен период - Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда", Програма "Старт на кариерата", Национална програма "Помощ за пенсиониране", Програма "Заетост и обучения на хора с трайни увреждания", Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица и Национална програма "Активиране на неактивни лица".

По програми за заетост и обучение е осигурена заетост общо на 43 лица, от които 15 новопостъпили. Изразходваните средства за реализация на програми от НПДЗ, възлизат на 56 948 лв.

През тримесечието се реализират и следните проекти от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020: "Нова възможност за младежка заетост"; "Обучения и заетост", "Обучения и заетост за младите хора"; "Ваучери за заети лица 2"; "Родители в заетост"; "Готови за работа"; "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"; "Услуги "Лице в лице" в Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП)"; "Национална EURES мрежа" и Националния план за изпълнение на "Европейска гаранция за младежта 2014-2020".

По сключените общо над 200 договора за заетост са изплатени над 500 000 лв.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right