Решения по актуални теми прие днес Общински съвет - Главиница

Решения по актуални теми прие днес Общински съвет - Главиница

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1152
Решения по актуални теми прие днес Общински съвет - Главиница

На редовното заседание на Общински съвет-Главиница проведено днес одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за 2019 година. Това е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие. Той определя приоритетите и специфичните цели за развитие на местната общност във всички нейни форми - местна власт, бизнес, неправителствен сектор и гражданско общество.

image

Съгласно изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, бе изменена и допълнена Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите - удължава се срокът за отстъпка 5% за лицата, платили данък върху недвижими имоти или данък върху превозни средства за цялата година до 30 юни.

Общинските съветници допълниха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост приеха решения по няколко разпоредителни сделки с общински имоти.

В останалата част от заседанието бяха приети Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Главиница за 2020 г., Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2021 г.

image

Бе избран и нов състав на Обществения съвет за социално подпомагане. Той се оглавява от Иванка Сярова - зам.-кмет с ресор "Социални дейности и образование".

Общинските съветници бяха информирани за мерките предприети от Община Главиница във връзка с извънредното положение в страната и предпазването на населението от COVID-19.

Към 29 април няма заразени и болни, а под карантина са 26 лица, които живеят съответно в гр.Главиница - 4, с.Листец - 6, с.Долно Ряхово - 3, в селата Дичево, Коларово, Малък Преславец, Сокол, Черногор - по 2-ма, а в селата Богданци, Зафирово, Звенимир и Зебил - по 1.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right