Домашен арест за Бюнямин А., който беше обвинен в подбудителство

Домашен арест за Бюнямин А., който беше обвинен в подбудителство

Категория: Крими Публикувано: Прегледи: 758
Домашен арест за Бюнямин А., който беше обвинен в подбудителство

© интернет

Досъдебното производство е образувано предвид установени по друго разследване престъпни обстоятелства, а именно, че 66-годишният Бюнямин А. е извършил престъпление като е действал като подбудител, склонявайки друго лице-Дениз К. да извърши палеж.

Припомняме, че на 18 април 2022г.обвиняемият Дениз К. се призна за виновен за това, че на 10.12.2021г. в град Силистра, в съучастие като извършител с неустановено по делото лице (последният действал като подбудител), е запалил имущество със значителна стойност-лек автомобил, собственост на Г.Н. от град Силистра, като е имало опасност пожарът да се разпростре върху друг лек автомобил.

След сключено споразумение с прокуратурата Дениз К. се съгласи да му бъде наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 (две) години, което да бъде изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Предвид установените към момента престъпни обстоятелства, Окръжна прокуратура-Силистра внесе в съда и поддържа искане за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда - мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Бюнямин А.

Бюнямин А. представи писмени доказателства за тежко си здравословно състояние, датиращо повече от 10 години назад, които съдът прие и приложи като надлежно доказателство по делото. Видно от тях, той страда от редица заболявания, тежестта на които съдът не може да оцени, тъй като не разполага с такива знания, но и не може да отхвърли удостовереното от наличните медицински документи, изхождащи от легитимни институции и специализирани органи.

Преценявайки предпоставките за вземане на мярка за неотклонение, Окръжен съд-Силистра прие, че към настоящият момент може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият Бюнямин А. е извършил престъплението, за което му е предявено обвинение.

Според съда е налице опасността обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление, тъй като той разполага с двойно гражданство и има възможността да напусне пределите на страната, установявайки се в друга държава, в която да живее като свободен гражданин.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че независимо от напредналата фаза на наказателното производство, същото следва да се обезпечи с присъствието на обвиняемия, като съдът отчита същевременно и здравословното състояние на обвиняемия Бюнямин А., и с оглед на това, следва да му се наложи мярка за неотклонение с достатъчен интензитет, която да гарантира неговото присъствие, но най - вече да изиграе ролята на обезпечаващ акт за спазване и гарантиране на целите на закона.

Според съда, такава мярка за неотклонение би могла да бъде и "Домашен арест", която ведно с наложената в досъдебното производство ограничителна мярка за неотклонение "Забрана за напускане пределите на страната", пълноценно би могла да гарантира изпълнение на целите на чл.57 от НПК ("да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление")..

С оглед на всичко това, съдът остави без уважение искането на Окръжна прокуратура-Силистра за задържане под стража, и взе мярка за неотклонение " ДОМАШЕН АРЕСТ" по отношение на обвиняемия Бюнямин А.

Съгласно действащият Наказателно-процесуален кодекс (НПК) на Република България, при определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия.

Конкретно мярката за неотклонение " домашен арест" се състои в забрана обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган, като съдът определя адреса, на който ще се изпълнява домашният арест.

Спазването на забраната обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган се контролира от структурите на Министерството на вътрешните работи.

Когато обвиняемият промени местоживеенето си, без да уведоми съответния орган за това, или наруши взетата мярка, взетата мярка се заменя от съда с по-тежка.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right