ЕКСКЛУЗИВНО: Отново скандал в Дулово – остри реплики и заплахи за съд между общински съветници заради „Каолин“

ЕКСКЛУЗИВНО: Отново скандал в Дулово – остри реплики и заплахи за съд между общински съветници заради „Каолин“

Регион: Дулово Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 2032

Днес се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет - Дулово, което обикновено е в последния вторник на всеки месец. В дневния му ред бяха включени 12 докладни записки от името на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, и една от общинския съветник Юмер Хатиб. Заседанието се излъчваше в реално време във Фейсбук страницата на "Портал Силистра".

Първата част на заседанието премина изключително спокойно, докато дойде ред на докладна номер 6 - Разпореждане с имоти - частна общинска собственост в землища на с. Секулово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, чрез продажба по реда на чл. 22а от Закон за насърчаване на инвестициите (Вх. № 241/10.06.2022 г.).

Става въпрос за продажба на общо 8 имота на "Каолин" ЕАД, които да бъдат използвани за изграждане на транспортна лента за пренос на суровината, която се добива от инвеститора до все още несъществуващия завод в град Дулово.

Същата докладна беше вкарана в дневния ред и през м. ноември 2021 година, но предложеният проект за решение беше отхвърлен. Тогава представител на "Каолин" заяви, че инвестицията е в размер на 80 милиона евро и това е страхотен шанс за региона. За да подкрепи намеренията си дори предложи закупуването на терените на цена два пъти над пазарната, но половината от съветниците (представителите на ДПС) имаха опасение, че, ако сега терените бъдат продадени, е възможно завод в град Дулово изобщо да не бъде изграден. Те поставиха условие първо заводът да получи строително разрешително и тогава ще дадат зелена светлина за продажба на имотите.

Друго опасение на съветниците беше, че в началото от "Каолин" е направено гръмко обещание за назначаване на 2 000 работници, когато заводът заработи с пълен капацитет, а при задействането на самата инвестиция бройката рязко е намаляла до 120 души. Чуха се и опасения за унищожаване на реколтата и огромно запрашване на имотите в съседство с общинските.

След изчитане на съдържанието на докладната от страна на кмета на общината, председателят на ОбС инж. Невхис Мустафа сподели преди гласуването, че позицията на тяхната група остава същата. С допълнението, че групата общински съветници от ДПС не спира инвестиционния процес, защото след тази докладна следват още предложения за решения, които отново са за продажба на общински имоти на "Каолин".

С 14 гласа "ЗА" (ГЕРБ) и 15 гласа "ПРОТИВ" (ДПС) направеното предложение по докладната записка не беше прието.

Следващите решения, бяха приети, като част от общинските съветници от ДПС се въздържаха.

След приключване на дневния ред д-р Минков (ГЕРБ) излезе на трибуната, за да информира съветниците, че през последните години "Каолин" ЕАД е направило дарения в полза на МБАЛ Дулово на стойност 136 528 лева и 80 стотинки, давайки пълен отчет относно това какво е закупено с тези пари.

Инж. Невхис Мустафа заяви, че благодари от името на гражданите за тези дарения и допълни, че съветниците не са против инвестицията, а че искат гаранции за нейното осъществяване.

След това думата взе юристката на Каолин ЕАД, която заяви, че днес за втори път общинския съвет без обосновани причини става пречка за развитие на проекта им.

Според нея вече 11 месеца администрацията иска гаранции, но не посочва какви да бъдат те. Каолин иска да закупи 246 декара, от които 40 са необработваеми и не са пояси. До момента инвестицията им надхвърля 1 милион, но не стана ясно дали сумата е в лева или евро.

Тя благодари на д-р Минков за изнесената информация, но натърти, че не е било нужно да го прави, защото тези дарения са направени от човечност. За последните 7 месеца без изключение са изпълнени всички поставени условия, за да бъде сбъдната мечтата - завод в град Дулово за преработка на каолин.

От трибуната представителя на "Каолин" заяви, че всички строителни разрешителни са издадени и предоставени, зададен бе към съветниците и въпросът "Защо се дава зелена светлина за покупко-продажба на всички други желани имоти, но се спъва продажбата на тези 8 имота?" И допълни: "10 години проектът буксува, надявам се скоро да ми стане ясно защо". Завършвайки своето изказване, тя пожела здраве, мъдрост и Дулово да пребъде.

Заседанието завърши със скандал и заплаха за съдебни дела. Веднага след изявлението на юристката на "Каолин" общинският съветник г-н Малчев (ГЕРБ) поиска обяснение от председателката относно решението на групата на ДПС, като тя му отвърна, че се въздържа от коментар и че има това право.

След това г-н Малчев зададе директно въпроса, макар и от място "Каква Ви е цената, г-жо Невхис?", а тя веднага му отговори, че ще го съди за клевета.

След заседанието кметът д-р Юксел Ахмед заяви пред "Портал Силистра", че не разбира решението на групата на ДПС. Самият той смята, че инвестиция в тези размери е невероятен шанс за развитие не само на община Дулово, но и на цялата Силистренска област.

У него възникнал и въпросът защо при гласуването през м. ноември цялата група на ДПС е гласувала "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", а днес е "ПРОТИВ"?

По-късно председателят на съвета инж. Невхис Мустафа заяви пред нас, че за осем месеца не вижда никакъв прогрес по поисканите от страна на групата съветници от ДПС гаранции за построяване на завода в Дулово. Според нея "Каолин" ЕАД все още няма издадено строително разрешение и по тази причина добавят ново изискване към инвеститора, а именно: заводът да бъде построен (към момента няма пречка за това), преди да дадат зелена светлина за продажба на исканите имоти.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right