Десет пъти повече пожари в сухи треви, рискът от запалване в горите нараства

Десет пъти повече пожари в сухи треви, рискът от запалване в горите нараства

Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 189
Десет пъти повече пожари в сухи треви, рискът от запалване в горите нараства

© интернет

Снимката е илюстративна!

Десеткратно увеличение на пожарите в сухи треви отчитат от РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра. Докато през периода 01.01.2021 г. - 21.06.2021 г. в областта са регистрирани 19 такива пожара, то през същия период на настоящата година този вид произшествия са 192. Макар и в повечето случаи да са погасени преди да нанесат материални щети, запалванията на сухи треви представляват значителна опасност за намиращите се в съседство горски масиви, селскостопански ниви, трайни насаждения и др.

Високите температури и небрежната работа с огън са в основата на зачестилите инциденти, отчитат огнеборците, и призовават за строго спазване на правилата за пожарна безопасност през летния сезон:

• Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.

• Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

• Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

• Преди да запалите огън на разрешените за това места, уверете се, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

• Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

• Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той може да разнене искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна реакция.

• Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събиране, окосяване и извозване на определените за това места. Забравено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

• Абсолютно е забранено паленето на стърнища.

• Ако забележите признаци на пожар в гората - дим, мирис на изгоряло и пламъци, е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

• При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района в посока на пожара, обратна на вятъра или покрай реки, езера и потоци.

• След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начина трябва да подадете съобщение за пожар на тел.112.

• Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

• Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right