Община Главиница отпуска стипендии на студенти по медицина

Община Главиница отпуска стипендии на студенти по медицина

Регион: Главиница Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 1331
Община Главиница отпуска стипендии на студенти по медицина

На проведените събрания в селата Падина и Ножарево, кметът на Община Главиница г-н Неждет Джевдет информира, че администрацията ще работи в посока разширяване на социалните услуги в общината, като разкрие нови социални центрове в сградите на закритите училища и детски градини. За да могат да се предоставят качествени услуги в тези центрове, както и за да се подсигури общинското здравиопазване с медицински кадри, община Главиница поема инициатива за отпускане на стипендии на студенти по специалностите "медицина", "фелдшер", "акушер", "медицинска сестра", "кинезитерапевт" и "рехабилитатор".

Ангажиментът на стипендиантите ще е, след завършване на обучението да работят поне 4 години в общинското здравеопазване на община Главиница - детски градини, училища, социални центрове, медицински практики и др.

Размерът на стипендията, критериите и правилата за отпускането ще бъдат уточнени на заседание на Общинския съвет - Главиница.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right