Експерти от РДПБЗН-Силистра с препоръки за пожарна безопасност

Експерти от РДПБЗН-Силистра с препоръки за пожарна безопасност

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 302
Експерти от РДПБЗН-Силистра с препоръки за пожарна безопасност

Осемдесет и пет пожара, пряко свързани с отоплителния сезон, са възникнали в Силистренска област от средата на октомври 2020 г. до края на март 2021 г. При 21 от тях са нанесени материални щети, а останалите 64 случая са запалвания на комини, без причинени загуби. Един човек е загинал при пожар през миналогодишния отоплителен сезон в областта. Статистиката показва, че при произшествията са унищожени 1788 кв.м покривни конструкции, което е близо три пъти повече в сравнение с предходния период 2019/20 г. Почти двойно са нараснали и пожарите в комини.

Само за месец - от 1 до 30 октомври т.г., в областта са възникнали 7 пожара, свързани с отоплителния сезон - 2 с материални щети и 5 в коминни тела.

Активното използване на отоплителни и нагревателни уреди значително повишава риска от възникване на пожари в бита. Според специалистите основните причини за пожарите са неправилното ползване на уредите за отопление, неизправните и непочистени комини и подценяването на противопожарните изисквания.

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра апелира за повишено внимание и отговорност през отоплителния сезон. За да не се допускат сериозни инциденти и да не се поставят в опасност животът и имуществото на гражданите, експертите от РДБЗН предоставят следните препоръки:

При отопление с електрически уреди:

• Използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали;

• Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;

• Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек, преди лягане за сън, когато спре тока и преди да излезете навън;

• Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;

• Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;

• Проверете изправността на електрическата инсталация.

Ако се отоплявате с уреди, работещи на твърдо гориво:

• Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;

• Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;

• Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;

• Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности;

• Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която излиза отстрани поне на 25 см, а отпред най-малко на 50 см, ако подът под него е горим;

• Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения;

• Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;

• Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;

• Комините трябва да са измазани и без пукнатини; периодична да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:

• Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;

• Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;

• Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;

• Не запалвайте топла (неизстинала) нафтова печка - това можа да доведе до взрив;

• Проветрявайте редовно помещенията;

• Съхранявайте горивото само в метални съдове и извън жилищните помещения;(

• Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан:

• Поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замяна на празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор;

• Не използвайте стари бутилки, които не са минали технически преглед;

• Не използвайте редуцир-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ;

• Не използвайте стари редуцир-вентили с обгорени и напукани уплътнения;

• Не използвайте стари и напукани маркучи и такива, по-дълги от 1.5 м;

• Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина;

• Не допускайте повече от две бутилки в едно помещение;

• Не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.

При възникване на пожар сигнализирайте незабавно на тел. 112!

Без да поемате излишен риск, опитайте да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.

Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока на изхода и незабавно излезте навън.

Затворете прозорците и вратите на помещенията, преди да напуснете.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right