Телец

21 април - 20 май
Телец

Следвайте ситуацията, както и да се променя. Бъдете готови да реагирате гъвкаво, защото обстановката ще е променлива, непостоянна. Ще се справите с проблемите само, ако подхождате към тях прилагайки различни гледни точки.

left
right