Стрелец

23 ноември - 21 декември
Стрелец

Запознайте се подробно с инструкциите за ползване на нова техника, технология или програмен продукт, който се налага да въведете. Бързо ще навлезете в същността и ще можете да предадете наученото на останалите си колеги по разбираем начин.

left
right