Дева

23 август – 23 септември
Дева

Към две правила е желателно да се придържате днес. Да спазвате уговорените срокове и да не се опитвате да прехвърляте задълженията си на някой друг. Помислете дали нямате неизпълнени обещания.

left
right