с. Златоклас, община Дулово

с. Златоклас, община Дулово

с. Златоклас, община Дулово

География

Златоклас е село в Североизточна България. То се намира на 15 км. от град Дулово.

История

Населението е предимно от турски произход, съществуват различни теории за произхода му. Едната теория гласи, че са наследници на изселници, дошли по тези земи след 1487 г., когато османците унищожават Караманското царство и изселват членовете му, друга теория сочи за вероятни основатели на селото бекташите.

Първото официално сведение за съществуването на селото е от една османска демографска записка от 1530 г.[1]. Там то е отбелязано на картата на региона и може да се види, че е едно от най-ранно заселените села в района. Селото тогава се нарича Балабанлъ (Balabanlи, тур.) в буквален превод означава едър човек в някои източници се отбелязва като Балабанлар[2]. С указ № 2191/обн. от 27.06.1942 г. за преименуването на селото на сегашното му име Златоклас. Румънските власти по време на окупацията записват селото като Caraesechioi.

Според преданието съседните села Чернолик и Любен произлизат изселили се от Златоклас. Иса от рода на Балабаните основава съседното село Чернолик, със старо име Кара-Иса-кьой, "село на черноликия Иса" и Вели от рода на Балабаните, основава село Любен, със старо име Кара-Вели-кьой, "село на черноликия Вели".

Районът на селото в миналото е бил покрит от обширни широколистни гори.

Днес горите са фрагментирани в резултат на изсичането им, преобладаващите широколистни видове са цер, акация, сребролистна липа, орех и червен дъб.[6]

Районът е богат е на птиче многообразие, а също така и на едър и дребен дивеч. С безразборното изсичане на горите през последните години количеството на дивеча спада изключително рязко.

Население

Текущата демографска статистика за населението на НСИ към 31.12.2018 г. сочи че селото наброява 617 жители.

Културни и природни забележителности

Близо до село Златоклас може да се види Сиври канара (Остра канара), която е много красива.

НЧ "ПРОБУДА - 1946"

В читалището функционират библиотека - работи по Програма "Глобални библиотеки", вокална група за български народни песни и група за турски фолклор.

Редовни събития

Всяка година в края на месец април, на трасето до селото се провежда автокрос (бъги) състезание. Пистата е на около 800 м в североизточна посока от селото.