с. Ястребна, община Ситово

с. Ястребна, община Ситово

с. Ястребна, община Ситово

География

Селото се намира в изключително красива местност. Близо до селото има кариера за добив на камъни.

Население

През преброяването през 2011 г. в селото не са преброени хора. По настоящ адрес към дата 2015-03-15 жителите на село Ястребна са 8, но няма хора с постоянен адрес на регистрация в селото.

История

В миналото там е имало много повече хора. Имало е и кооперация, която след обезлюдяването на селото престава да функционира.

Други

Пчеларството е било сериозно застъпено в поминъка на малобройните му жители.