с. Войново, община Кайнарджа

с. Войново, община Кайнарджа

с. Войново, община Кайнарджа

География

Войново е село в Североизточна България. То се намира в община Кайнарджа, област Силистра.

Отстои на около 26 км югоизточно от гр. Силистра, на 6 км западно от с. Кайнарджа, на 67 км северозападно от гр. Добрич, на 115 км в същата посока от гр. Варна и на 107 км североизточно от гр. Шумен.

Населението е около 180 души.

Войново се разпростира в източната част на Дунавската равнина, където релефът е равнинно-хълмист. Климатът е умереноконтинентален. Летата са сухи и горещи, а зимите - студени. Надморската височина варира от 150 м до 200 м.

Селището е електрифицирано, водоснабдено и телефонизирано. В близост до него преминава главният път Силистра-Добрич-Варна. В селото има кметство и магазини. Най-близките учебни и здравни заведения са в общинския център с. Кайнарджа (6 км) и с. Средище (12 км). На територията на общината функционира център за спешна медицинска помощ и една частна аптека.

Земеделие

Климатът е благоприятен за отглеждането на зърнени, фуражни, технически култури, на плодове и зеленчуци. Отглеждат се още говеда, овце и кози. Добре развито е и пчеларството.

Туризъм

Характерът на релефа способства за развитието на алтернативен туризъм (екотуризъм, пещернячество, културен туризъм).

Интерес представлява "Баджалията" - тракийски скален комплекс край с. Войново, който се е образувал по суходолието на р. Табан. Местността по р. Табан е защитена, поради наличието на скални светилища, олтари, култови площадки и скални ями. Край с. Войново се намира най-северното светилище от комплекса.

Друга природна забележителност е био-резерватът край езеро Сребърна. Резерватът обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено "Via Pontica".