с. Вълкан, община Главиница

с. Вълкан, община Главиница

с. Вълкан, община Главиница

снимка: selo.bg

География

Село Вълкан се намира на едно прекрасно място. На 12 км от община Главиница и на 60 км от областния център Силистра. В Село Вълкан живеят 351души (2015-03-15).

История

До 1942 година селото носи името Купалар. Думата палар означава дирек за покрив.

Селско стопанство

В селото няма регистрирани кооперации.Земите се обработват от частни собственици.Отглеждат се предимно тютюн(ориенталски и бърлей) средно 650дка.

Кухня

Основни ястия, характерни за местното население, дошло от Източните Родопи, са чевермето, капамата и баклавата.

Обществени институции

НЧ " СВЕТЛИНА - 1968"

В читалището функционират библиотека с богат библиотечен фонд, читалището реализира проект по Програмата "Глобални библиотеки", детски танцов състав, вокална група и състав за автентичен фолклор.