с. Средище, община Кайнарджа

с. Средище, община Кайнарджа

с. Средище, община Кайнарджа

География

Село Средище е най-голямото село в община Кайнарджа. Има приблизително 2000 души население. Намира се в Област Силистра в Северна България. Намира се в равнина.

История

В миналото селището се е наричало Бей бунар (Бейпънар), а след това Княжево.

Обществени институции

Основно училище ОУ "Цанко Церковски"

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров".

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА - 1943"

През 2013 година НЧ "Стефан Караджа - 1943" отброява 70-годишна история. Народното читалище ежегодно организира общински събор на ромите в община Кайнарджа.

Към читалището функционират богат библиотечен фонд. Развиване на библиотечната дейност по проект "Глобални библиотеки, група за танци - "Ромски ритми", детска група за автентичен фолклор - "Шарена черга" и фолклорна група "Сребърни звънци".

image