с. Сребърна, община Силистра

с. Сребърна, община Силистра

с. Сребърна, община Силистра

География

Изглед към резервата, птиците се виждат добре с бинокъл

Експонат от музея

Село Сребърна е разположено на 15 км. западно от областния град Силистра, на западния бряг на езерото Сребърна и на около 1,5 км южно от река Дунав.

История

Сред жителите на селото се носят легенди за името на Сребърна. Казват, че ако се изкачиш на възвишението до езерото, на лунна светлина водата изглежда като излята от сребро. Други смятат, че името на Сребърна идва от легендата за кан Сребрун, който по времето на кан Аспарух разположил своя стан край езерото на мястото на днешна Сребърна.

Културни и природни забележителности

Биосферен резерват "Сребърна" през 1977 г. е обявен от ЮНЕСКО за резерват със световно значение. Единствено тук гнезди световно застрашеният вид къдроглав пеликан. През лятото на територията на резервата могат да се наблюдават още 20 вида земноводни, 21 вида влечуги, 39 вида бозайници, 10 вида риби. Тук гнездят над 160 вида птици: къдроглав пеликан, малък корморан, чапла, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патица, тръстиков блатар, рибарка, синьогушка, мустакат синигер и други.