с. Сокол, община Главиница

с. Сокол, община Главиница

с. Сокол, община Главиница

География

Село Сокол се намира на 5 километра от град Главиница. В селото живеят приблизително 290 души към месец септември 2010 г.

Селото е богато на водни ресурси: две пълноводни чешми, три язовира: в местност "Пътя Зафирово" - 62 дка; в местност "Пътя Зафирово" - 37 дка; в местност "Юкя" - 17 дка. В тях се развъждат различни сладководни риби, като най-разпространени са шаран, толстолоб и караз.

Религии

Населението е предимно българско, а основната религия е православно християнство. На територията на селото се намира църква, създадена през 1936 г.

История

Жителите на селото са българи, основно преселени от село Гърлица (Румъния) по Крайовската спогодба от 1940 г.

През 1941 година селото е преименувано на село Сокол.

Културни и природни забележителности

Забележителност на селото е и местността "Могилата" (ракийска могила), която се намира до един от язовирите.

НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ - 1940"

В читалището функционират:

Библиотека с голям библиотечен фонд - работа по Програма "Глобални библиотеки"

Два танцови състава

Два хора за обработен и автентичен фолклор

Театрален състав

Инструменталисти със записи в националното радио

Група за стари градски песни

Група за художествено слово

Коледарска група, група от 20 деца самодейци

Читалището успешно реализира проекти за подобряване на условията и качеството на живот на хората от селото.