с. Искра, община Ситово

с. Искра, община Ситово

с. Искра, община Ситово

География

Искра е най-голямото в община Ситово. Според текущата демографска статистика за населението на Националния Статистически Институт към 31.12.2018 г. населението на Искра е 1877 души. Селото се намира на около 30 км от град Силистра в малка долина сред равните поля на Добруджа, то е на около 400 км от столицата София. Искра е китно село, с богата растителност и е известно с кайсиевите си масиви. Землището е с площ от около 32 500 дка. Климатът е умерен, характеризира се със студени зими и горещи лета характерни за местността. В землището на селото има язовир, където се лови шаран, каракуда (наричана още карас или таранка), толстолоб а понякога и сом. Около селото има широколистни гори, където се срещат пернат дивеч, зайци, чакали, лисици и др.

История

Селото е създадено през 50-те години на 20 век и е съставено от четири села - Айдоду (Изгрев), Безиргян (Милетич), Драгалина и Пабучулар (Чехлари).

Икономика

Икономически селото е ориентирано аграрно, като основен дял имат пшеницата, царевицата и слънчогледът.

Поради наличието на голямо количество пасища и мери в района на селото животновъдството също се радва на популярност, като най-разпространени са говедовъдството (черношарена порода), овцевъдството (тънкорунни - вълнодайни породи).

Основното предприятие в селото е млекопреработвателното "Дестан" ЕООД.

Културни и природни забележителности

В селото има едно ОУ, "Стефан Караджа", с директор г-жа Нурел Мустан. Училището е построено през 1936 година от колонистите македонци, чийто ръководител е Георги Тагаранов. Постройката се състои само от една учебна стая, а първия учител е Стефан Пампору. Българските деца се обучават заедно с румънските, но никак не им харесва, че учат румънски език. От 1940 година обучението се води на български език. В селото от различни места идват преселци. Първият български учител е Васил Стефанов Николов. През 1961/1962 година училището е приспособено за общежитие на училището в с. Нова Попина. Строи се нова сграда, която е завършена през 1962 г. и на 15 септември е тържествено открита. Директор на новооткритото училище става Боби Тодоров Бобев. Учителският колектив наброява 29 учители, а учениците са 467.

Редовни събития

Всяка година на 24 май в селото протичат културна дейности и спортни събития като конни надбягвания свързани с празникът на селото.

Обществени институции

НЧ "БАЧО КИРО- 1943Г."

В читалището функционират детски и младежки танцов състав и женска певческа група.