с. Ирник, община Ситово

с. Ирник, община Ситово

с. Ирник, община Ситово

География

Село Ирник се намира на 38 km от Силистра и на 12 km от Ситово. Околните села са: Босна, Добротица, Любен.

История

Селото носи името на прабългарския кан Ирник. До 1946 г. носи името Саарлар (Саярлар).

Обществени институции

Селото разполага с църква и народно читалище.

Културни и природни забележителности

Около селото е разположена широколистна гора, която е населена с разнообразни растителни и животински видове. От растителните видове най-широко разпространение намира акация (салкъм), габър, дрян, през ранна пролет поляните са изпъстрени от цветовете на кокичета, минзухари, синчец и др. От животинските видове най-разпространени са чакали, лисици, дива свиня, елени, змии, гущери, кос, кълвач, катерици и др. На приблизително 3 км към вътрешността на гората е построена хижа, която e частна собственост.

Редовни събития

Ежегодно се провежда събор на 8 ноември в чест на Св. Архангел Михаил.