с. Проф. Иширково, общ. Силистра

с. Проф. Иширково, общ. Силистра

с. Проф. Иширково, общ. Силистра

География

Село Професор Иширково се намира на 18 km от общинския център Силистра. Разположено е между полегатите склонове на два хълма. Това е характерен релеф за североизточната Дунавска равнина. Климатът на селото е типично умерен.

Икономика

В селото се развива предимно земеделска дейност, провеждана от две земеделски кооперации - ЗК "Плодородие-93" и ЕТ "Нива-93". Най-популярни от трайните насаждения са няколкото овощни градини в околността на селото. Други важни култури, които се отглеждат в района на селото са пшеницата, царевицата, слънчогледът, ечемикът и др.

История

Селото получава името си в чест на географа Професор Атанас Иширков[1], своеобразен теоретик на преименуването на населени места след Освобождението. През 1922 г. той публикува изключително интересната статия "Имената на нашите селища" (И ш и р к о в, 1922).