с. Поройно, община Дулово

с. Поройно, община Дулово

с. Поройно, община Дулово

География

Поройно е в Лудогорието, намира се на 1,5 км от град Дулово.

Селото наброява 1313 жители (към 2015 г.).

История

Населението е от турски и ромски произход, за турската част от населението се смята, че са наследници на изселници дошли по тези земи след 1487 г., когато Османците унищожават Караманското царство и изселват членовете му.

До 1942 г. селото се казва Кара-Ямурлар. Буквално преведено името означава: черни дъждове, откъдето впоследствие получава и българското си име.

Направените преброявания през 1881 и 1893 г. дават подробна статистика[1][2] относно жителите на Кара-Ямурлар.

През 1893 г. в селото е имало 131 домакинства и общо 781 души, от които 384 мъже и 397 жени.

От 1913 г. Поройно попада в границите на Румъния, която тогава окупира Южна Добруджа.

По силата на Крайовската спогодба селото е върнато на България през 1940 г.

Обществени институции

Начално Училище на селото се казва "Светлина" и в него се обучават приблизително 60 ученика. Читалището е със самодеен състав и се казва "Христо Ботев".

Икономика

Икономически селото е ориентирано аграрно, като основен дял имат пшеницата, царевицата и слънчогледът.

В последното десетилетие е популяризирано и отглеждането на сорт тикви с цел добив на тиквени семки, които се използват за рафиниране на масла за авио-индустрията, а и също като ядки. Отглеждат се различни сортове тютюн (Вирджиния, Бърлей, Ориенталски). Поради наличието на голямо количество пасища и мери в района на селото животновъдството също се радва на популярност, като най-разпространени са говедовъдството (черношарена порода), овцевъдството (тънкорунни - вълнодайни породи), а в по-малка част се отглеждат и кози (местна порода и кръстоски със саанската коза). Разпространено е и овощарството.

Основното предприятие в селото е "Братя Пепеч" ООД което се занимава с изкупуване и обработка на семена и ядки.