с. Поляна, община Ситово

с. Поляна, община Ситово

с. Поляна, община Ситово

География

Село Поляна е разположено в североизточната част на Дунавската равнина и е с надморска височина 117 m. Преобладаващи типове почви в района са излужени черноземи, тежко песъкливо-глинести, като се срещат и ерозирани черноземи.

История

По времето, когато България е била под турско управление, селото се е казвало Елъ Читалджа. След освобождението се преименува в Поляна. Историите разказват, че името е подбрано заради благоприятните географски условия на мястото, където е разположено. За кратко селото е било под румънско владение заедно с цяла Северна и Южна Добруджа в периода 1919-1940 година.

Религии

Основната регилия е православното християнство. През годините е имало представители, които са изповядвали и други религии.

Обществени институции

Поради малкия брой на населението селото няма кметска единица, но има кметски наместник. Към октомври 2014 година длъжността се изпълнява от Йорданка Костадинова. През 2015 г. в село Поляна се провеждат избори за кмет като за Кмет е избрана Йорданка Костадинова.

Културни и природни забележителности

Сред културните забележителности на Поляна е читалище "Свобода". То е известно с певческия си състав, който е носел много успехи за селото в миналото. Под дългогодишното ръководство на местната деятелка Марина Дончева певческият състав се е представял и печелил множество конкурси, състезания и надпявания. Последните награди и грамоти на състава са от съборите в Рожен през 2000 година и в Копривщица през 2002 година. Съставът вече не съществува, но разказите и спомените живеят в историята на Поляна.

Читалището разполага с библиотека с 38 единици, а в момента се подготвя и музейна експозиция със снимки и награди на певческия състав. Читалище "Свобода" е регистрирано под номер 1133 в Министерство на културата на Република България.

Според популярна местна легенда в могилата в началото на селото е погребан виден български управник от Средновековието.

Сред природните забележителности в Поляна са множество гори и поляни, богати на разнообразни животински и растителни видове.

Редовни събития

Ежегодно в селото се провежда събор. Датата на събитието е различна и се определя от датата на първата събота от месец септември.

В миналото ежегодно събитие са били надбягванията с коне или т.нар. кушии, които са се провеждали на Тодоров ден. Урбанизацията на населението в последните години почти е заличила тази традиция. Напоследък такива надбягвания се организират сборно от няколко съседни села.