с. Падина, община Главиница

с. Падина, община Главиница

с. Падина, община Главиница

География

Падина е село в Североизточна България. То се намира в община Главиница, област Силистра.

Обществени институции

НЧ "СТЕФАН КАРАДЖА - 1951"

В читалището функционират библиотека и състави за художествена самодейност.