с. Косара, община Главиница

с. Косара, община Главиница

с. Косара, община Главиница

География

В селото има язовир. Селото се намира на 42 км от Силистра и на 16 км от Главиница.

Население

В селото живеят 219жители (01.02.2011 г.НСИ). Населението на селото е съставено от: 100% турци.

Културни и природни забележителности

Неизследвана могила "Демирджилер Мезаръ"

Обществени институции

НЧ "ВЕДРИНА - 1997"

В читалището функционират библиотека и вокална група за песни българския и турски автентичен фолклор.