с. Коларово, община Главиница

с. Коларово, община Главиница

с. Коларово, община Главиница

Църквата в с.Коларово

География

Село Коларово се намира на 30 км от Силистра и на 15 км от Главиница. Населението на Коларово е 404 души (01.02.2011 г.НСИ)

Обществени институции

НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1942"

В читалището функционират:

Библиотека с библиотечен фонд

Група за автентични български народни песни

Танцов състав за автентични български народни танци

Модерен балет

Група за автентичен турски фолклор

Футболен отбор

Волейболен отбор

Отбор по тенис на маса