с. Йорданово, община Силистра

с. Йорданово, община Силистра

с. Йорданово, община Силистра

География

Селото се състои условно от две части - горна махала и долна. Горната е в равниста местност, а долната е основно пресечена. В селото има Основно училище.

История

Йорданово е село, обединяващо три махали - Голебина, Сабин /Чаталджа/ и Йорданово. Намира се на 23 km от Силистра и 25 km от Дулово.

Селото е кръстено на Йордан Димов, деец на комунистическата Добруджанска революционна организация, убит през 1938 година от румънската жандармерия

Културни и природни забележителности

Землището на селото освен 17 000 декара обработваема земя включва и почти толкова гори. Има голямо разнообразие на растителни и животински видове. В селото има естествени водоизточници.