с. Голеш, община Кайнарджа

с. Голеш, община Кайнарджа

с. Голеш, община Кайнарджа

Георграфия

Голеш е село в Североизточна България. То се намира в община Кайнарджа, област Силистра. Старото име на селото е Кьосе айдън.

История

На 3 километра североизточно от днешното село са открити останки от късноантична крепост. От външната страна на източната ѝ стена е разположен мартирий, а в централната част - трикорабна църква. Някои автори я идентифицират със споменатата от Прокопий Кесарийски като възстановена от Юстиниан I крепост Свети Кирил. В този случай откритите в църквата мощи може би принадлежат на свети Кирил Аксиополски.

Обществени институции

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РОДИНА - 1941"

Към читалището функционират група за турски фолклор, детска фолклорна група, група за модерни танци и библиотечен фонд и развиване на библиотечната дейност чрез проект "Глобални библиотеки".