с. Черногор, община Главиница

с. Черногор, община Главиница

с. Черногор, община Главиница

География

Черногор е село в Североизточна България. То се намира в община Главиница, област Силистра.

Културни и природни забележителности

НЧ "ЯНКО ЗАБУНОВ"

В читалището функционира библиотека.