с. Черник, община Дулово

с. Черник, община Дулово

с. Черник, община Дулово

География

Село Черник се намира на 2 км. от град Дулово. Населението на селото наброява близо 3020жители. Населението и предимно турско.

Културни и природни забележителности

Тюрбе на Пати

Тюрбето на Пати е построено през 1994 година. Сградата е правоъгълна с размери 6 x 11 m. В нея се намират гробовете на Пати Салих (1902-1970) и други двама местни жители, смятани за чудотворци и почитани от алевиите в селото.

НЧ "ПРОСВЕТА - 1944"

В читалището функционират библиотека с богат фонд. Работи по Програма "Глобални библиотеки", компютърна зала и информационен център, танцов състав за български народни танци "Черниче", женска вокална група за български и турски фолклор и школа по саз.

Редовни събития

6 май е официалният празник на селото който е съпроводен с много и различни събития - от конни състезания и срещи от борба свободен стил до концерти и танци на открито.