с. Ценович, община Силистра

с. Ценович, община Силистра

с. Ценович, община Силистра

География

Разположено е на 12 км от град Силистра. В периода 1942 - 1956 г. се нарича Майор Ценович, на името на кавалерийския офицер Александър Ценович.

Ценович е вилно селище с население от около 50 души.

Намира се в красива местност в източната част на Дунавската равнина, на около 11 км от р. Дунав. Надморската височина е около 72 м, а релефът е равнинно-хълмист. Климатът е умерено континентален. Типично за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата.

Селото е малко, но добре устроено. То е електрифицирано, водоснабдено, с изградена телефонна мрежа. Има добра инфраструктура - всички улици са асфалтирани и достъпът до къщите е целогодишен. Застроено е предимно с кокетни вили и е предпочитано място за отдих и живеене. В селото има кметско наместничество, пенсионерски клуб и магазини.

До населеното място се стига по главния път Силистра - Шумен. Има редовен транспорт до гр. Силистра.

Най-близките учебни заведения са в с. Проф. Иширково (10 км) и в гр. Силистра (16 км). Здравно обслужване - в съседното село Бабук, което се намира на по-малко от 1 км разстояние.

Тук преобладаващите почви са черноземните, които са много подходящи за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Това обуславя добре развито селско стопанство, както и свързаната с него преработвателна промишленост. В Ценович има земеделска кооперация за производство на селскостопанска продукция.

Туризъм

В радиус от 3 км има три язовира, които са притегателно място за любителите на риболова.

Близо е река Дунав, предлагаща условия за къпане, спорт и туризъм. В реката са се образували няколко острова, някои от които са подходящи за отдих.