с. Богорово, община Силистра

с. Богорово, община Силистра

с. Богорово, община Силистра

География

Селото се намира на 16 км югоизточно от Силистра, непосредствено на българо-румънската граница. Разположено е на пътя Силистра-Добрич. Старото му име е Грамости, променено е след връщането му към България след 1940 г. и днес носи името на изтъкнатия български енциклопедист от Възраждането и радетел за чист български език - Иван Богоров.

История

В Богорово, след връщането на Южна Добруджа на Царство България през септември 1940 година, намират своя втори дом изселници от село Кълний, останало в пределите на Румъния. Кълний е било доста голямо българско село и жителите му са настанени в няколко села на днешната област Силистра - Коларово, Майор Ценович, Малък Преславец, както и в самата Силистра. До края на 90-те години на ХХ век в Богорово има застава на Гранични войски, която впоследствие е изоставена.

Личности

В него е роден професор, доктор на икономическите науки - специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство" Лучиян Ангелов Милков - преподавател в УНСС - гр. София и Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Завършил е Философския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалности педагогика и психология.

Автор на монографии, студии, учебници, статии в централен и международен печат от областта на психологията - психология на управлението, икономическа психология, педагогическа психология; педагогиката - философия на образованието, теория на възпитанието, дидактика; публичната администрация - конфликтология, административна култура, публично лидерство, социална администрация, динамика на готовността за административен труд. Ръководител на множество докторанти, от които осем вече са защитили дисертации и получили образователната и научна степен "Доктор". Под негово ръководство десетки бъдещи бакалаври и магистри са разработили и защитили дипломни работи.