с. Бащино, община Главиница

с. Бащино, община Главиница

с. Бащино, община Главиница

География

Бащино е село в Североизточна България. То се намира в община Главиница, област Силистра.

Обществени институции

НЧ "БЪДНИНА - 1941"

В читалището функционират библиотека, група за автентичен фолклор и група за вокални песни и танци от българския и турски фолклор.