с. Българка, община Силистра

с. Българка, община Силистра

с. Българка, община Силистра

География

Българка се намира на 17 км от Силистра. Сегашното село е съставено от сливането на с. Бръчма и с. Българка.