с. Антимово, община Тутракан

с. Антимово, община Тутракан

с. Антимово, община Тутракан

Чешмата "Антимовски хан"

География

Село Антимово се намира на около 15 km на югоизток от общинския център град Тутракан и на около 50 km на югозапад от областния център град Силистра.

История

"... От любов към народност напущат бащините си огнища и искат да се заселят в свободната им прадедова земя..." Дневник на Константин Симеонов, учител в село Антимово. Село Антимово е носело името Кузгун, Вискьойска община, Тутраканска околия. Преди Руско-турската война е било населено предимно с турци и черкези. След края на войната и Берлинския договор намиращите се в Беломорска Тракия българи тръгват към освободените български територии. От селата Кавакли и Ениджия, Лозенградска околия, Одрински вилает, на 3 март 1879 г. потеглят 100 бежанци в керван от тридесет коли с животни, покъщнина и хора. През Одрин, Свиленград, Харманли, Ямбол, с. Лозенец (Сливенско), Карнобат, Айтос, Провадия с няколкодневни престои и опити за заселване в различни села, керванът от седемдесетте фамилии за малко се установява в Новопазарско. Тук 30 фамилии решават да продължат към препоръчано, но непознато село Кузгун. След седемдневно пътуване се оказват в покрайнините на село Кузгун. Денят е 14 август 1879 г. Започва нов живот за преселилите се в Кузгун българи. Построяват си училище, създават Селска каса " Сърп", а през 1906 г. преименават по законен път селото си на името на Екзарх Антим - Лозенградчанин. Документи се съхраняват в кметството на село Антимово, община Тутракан, област Силистра.