ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра

ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра

ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра е създадена през 1963г. със Заповед № І-25а/28.05.1963г. на МНП като Техникум по икономика във ІІ-ра гимназия — настоящата Художествена галерия с директор Александър Здравков. Приемът за първата учебна година е 105 ученици в три паралелки: "Икономика на промишлеността и строителството", "Икономика на промишлеността" с четиригодишен срок на обучение и "Търговия и отчетност" с тригодишен срок на обучение. През 1964-1965г. се откриват задочна и вечерна форма на обучение, а през 1975-1976г. се въвежда обучение на заводски паралелки. От 1976-1977г. в план-приема вече има и паралелки от направление "Обществено хранене". През 1983-1984г. се въвеждат паралелки УПК в Техникума, а през 1992г. в училището се приемат нови и актуални специалности като:

"Банково, застрахователно и осигурително дело";

"Икономика, управление и финанси на търговията";

"Икономика, управление и финанси на кооперациите";

"Стопански мениджмънт".

Техникумът участва в много национални и регионални състезания, конкурси, олимпиади и заема престижни места в класациите:

1980г. - Техникумът по икономика отбелязва І-ия си национален успех — І-во място на Златка Йорданова Димитрова с преподавател г-жа Гинка Петрова на Х-тата Национална олимпиада по счеоводство. Връчена е специална грамота от Министерството на народната просвета;

1982г.— Недялка Маринова Маринова с преподавател г-жа Маргарита Захаринова и курсов ръководител г-жа Гинка Петрова заема ІІІ-то място със свой реферат на Националния конкурс за средношколци по проблемите на новия икономически механизъм;

1984-1992г. — Ученическата младежка организация е награждавана многократно с почетни грамоти;

1996г.— Техникумът е преместен в сградата на Природо-математическата гимназия и учебният процес се провежда съвместно на две смени. На традиционния празник на училището през месец април за първи път е връчен приз "Златна пара" за най-добър в професията.

2001-2002г.— В Техникума се сформира І-вата Учебно-тренировъчна фирма "Електра" с ръководител Живка Николова. През същата година учениците участват в Международен панаир на УТФ, София 2002г.

2002-2003г.—Техникумът по икономика е представен на УТФ, гр. Стара Загора от три УТФ: "Електра" ООД с ръководител Живка Николова, "Поларис-2002" АД с ръководител Валентина Минчева и УТБ "Капитал Банк" с ръководител Радослава Радева;

2003г.—Техникумът по икономика се преименува в Професионална гиманзия по стопанско управление, администрация и услуги съгласно заповед РД—09-332 на МОН;

2007-2008 учебна година с Решение на Министерски съвет №222/06.04.07 ПГСУАУ се премества в собствена сграда - Техническия колеж към РУ "Ангел Кънчев"

2008г. — ПГСУАУ получава името на известния български банкер и политик Атанас Буров /биография/.