град силистра

Общински съвет - Силистра

мандат 2015 - 2019

Мария Димитрова

Мария Димитрова / Председател

Висше - лекар по дентална медицина

ГЕРБ
Бирол Мехмед

Бирол Мехмед

Средно икономическо

ДПС
Боян Боянов

Боян Боянов

Висше "Аграрна икономика"

Гражданско единство
Боян Димов

Боян Димов

Висше - стопанско управление

Валентин Перчемлиев

Валентин Перчемлиев

Средно специално – Ел.

ГЕРБ
Веселин Георгиев

Веселин Георгиев

Висше-магистър "Право"

Гражданско единство
Ганчо Неделчев

Ганчо Неделчев

Средно - обществено хранене

Георги Кирилов

Георги Кирилов

Магистър – инженер Информационни управляващи компютърни системи

БСП
Денислав Димитров

Денислав Димитров

Висше - финансов мениджмънт

ГЕРБ
Десислав Пенчев

Десислав Пенчев

Средно - механик автомобили и кари

Гражданско единство
Джанан Феим

Джанан Феим

Висше-магистър "Финанси и банково дело"

ДПС
Димитър Караджов

Димитър Караджов

Висше "Право"

АБВ
Димитър Трендафилов

Димитър Трендафилов

Висше-магистър

Гражданско единство
Дияна Николова

Дияна Николова

Висше-магистър "Регионално развитие и политика"

Здравко Горанов

Здравко Горанов

Висше-магистър - лекар, хирург, здравен мениджмънт

ГЕРБ
Иван Ковачев

Иван Ковачев

Средно - икономист

Гражданско единство
Иванка Ташева

Иванка Ташева

Висше "социална педагогика"

АБВ
Ивелин Неделчев

Ивелин Неделчев

Висше

ГЕРБ
Йордан Владимиров

Йордан Владимиров

Висше "Икономист"

ГЕРБ
Йордан Ковачев

Йордан Ковачев

Висше "Автоматизация на производството"

НФСБ
Калоян Нейков

Калоян Нейков

Висше-магистър "Български език и История"

ГЕРБ
Керанка Иванова

Керанка Иванова

Висше "Агроном"

Гражданско единство
Константин Стоилов

Константин Стоилов

Висше "Право"

ГЕРБ
Лазар Лазаров

Лазар Лазаров

Висше-магистър "Мениджмънт и маркетинг"

БСП
Милен Пенчев

Милен Пенчев

Висше "Счетоводство и контрол" и "Публична администрация"

Мирослава Червенкова

Мирослава Червенкова

Висше-магистър "Публична администрация", "Право"

ГЕРБ
Младен Енев

Младен Енев

Средно – специално "Машини, апарати и съоръжения в химическата промишленост"

ГЕРБ
Надежда Бобчева

Надежда Бобчева

Висше-магистър "Финанси"

Орлин Николов

Орлин Николов

Висше - инженер технолог "Обществено хранене, биология на месо и риба"

Гражданско единство
Симеон Симеонов

Симеон Симеонов

Висше-магистър - техническо

ГЕРБ
Славянка Стоянова

Славянка Стоянова

Висше-магистър "Българска филология, учител"

ГЕРБ
Стоил Стойчев

Стоил Стойчев

Средно - специално "Информатика"

Движение 21
Стоянка Дойчева

Стоянка Дойчева

Висше "Право"

Движение 21
общински съвет силистра