Югоизточно от Силистра, по руслото на р. Суха, южно с. Голеш, Силистренско, започва колония от скални монашески обители. Тя включва 7 манастира с множество църкви, крипти, килии и параклиси, които се намират сред девствена природа. Съхранили са своя оригинален интериор и екстериор от късната античност /ІV-VІ век/. Засега това са най-ранните скални манастири по българските земи.

През епохата на Първото българско царство, т.е. през ІХ-Х век, монашеският живот в тях е възстановен. Успоредно с това в началото на Х век южно от Дръстър по сухоречието Канагьол /древната река Дристра/ възниква втора голяма колония монашеска обител.

Най-големи и интересни са манастирите около гр. Алфатар, с. В. Левски, с. Цар Асен, с. Руйно и с. Върбино, Силистренско. Според един великолепно съхранен паметник от края на ІХ век от Цар Асен, началото на монашеския живот се свързва с Манасий инок, за който се предполага, че е един от учениците на Св. Методий, съвременник и съратник на Св. Наум, Св. Климент и Св. Константин Преславски. Колониите скални манастири в Силистренско са напуснати при печенежките нашествия в средата на ХІ век. Обитателите им се изтеглят на юг и запад, където слагат началото на нови монашески колонии по р. Провадийска, р. Бели, р. Черни и р. Русенски Лом.

От 2009 година насам съществува интернет-страница, изготвена от Георги Марков, която може да намерите на адрес: www.strelkovo.portal-silistra.eu. Сайтът е специално за скалните манастири, целейки да популяризира тази местност. Проектът е изготвен с любезното съдействие на проф. д.и.н. Георги Атанасов по програма ФАР - трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки проекти България - Румъния, по проект "Религиозните паметници на Добруджа", идентификация и ЕТ "Възход - Георги Марков" - гр. Силистра.