Професионален опит:

  • 19.12.2011 г. - Секретар на Община Силистра;
  • 01.11.2010 г. - 10.11.2011 г. - началник-отдел "Връзки с обществеността и международно сътрудничество" в Община Силистра;
  • 18.05.2010 г. - 01.11.2010 г. - началник-отдел "Строителство и контрол" в Община Силистра;
  • 27.01.2003 г. - 18.02.2010 г. - директор, ТП на НОИ - гр. Силистра;
  • 07.04.1999 г. - 27.01.2003 г. - финансов ревизор в ТП на НОИ - гр. Силистра;
  • 01.10.1998 г. - 01.12.1998 г. - стоковед в ЕТ "Роди" гр. Варна;
  • 01.10.1990 г. - 10.01.1991 г. - работник в склад в Предприятие "Млечна промишленост" - Силистра.

Висше образование:

  • 2007 г. - 2008 г. - СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов - Магистър по стопанско управление;
  • 1992 г. - 1997 г. - ИУ гр. Варна - Бакалавър по икономика.

Средно образование:

  • 1986 г. - 1990 г. - Природо-математическа гимназия "Климент Охридски" гр. Силистра.

Контакти: