Приемен ден:

Вторник от 10:00 до 12:00 часа. Предварително записване на тел. 086/ 816 223 или на пропуска в Общинска администрация - Силистра.

Професионален опит:

 • От 10.11.2011 г. - кмет на община Силистра;
 • 2007 г. - 11. 2011 г. - "МБАЛ - Дулово" ЕООД, началник "Неврологично отделение";
 • 2000 г. - 2007 г. - "МБАЛ - Силистра" АД, изпълнителен директор;
 • 06.03.2000 г. - 31.05.2000 г. - РЦЗ - Силистра, изпълнителен директор;
 • 1999 г. - 2000 г. - Общинска болница - Дулово, завеждащ "Неврологично отделение";
 • 1998 г. - 1999 г. - Обединена районна болница - Силистра, директор;
 • 1989 г. - 1998 г. - Общинска болница - гр. Дулово, завеждащ "Неврологично отделение";
 • 1982 г. - 1989 г. - Общинска болница - Силистра, ординатор в "Неврологично отделение".

Висше образование:

 • 2003 г. - 2005 г. - Медицински университет - Варна, магистър "Обществено здравеопазване";
 • 1983 г. - 1986 г. - Медицинска академия - София, придобита специалност "Нервни болести";
 • 1975 г. - 1982 г. - Медицински университет - Варна, "Медицина".

Средно образование:

 • 1972 г. - 1975 г. - Гимназия "Св. Климент Охридски" - Силистра.

Контакти: