Професионален опит:

  • 17.11.2011 г. - Община Силистра, заместник-кмет "Хуманитарни дейности";
  • 08.2009 г. - 16.11.2011 г. - Областна администрация - Силистра, заместник-областен управител "Регионално развитие и административен контрол";
  • 09.1999 г. - 08.2009 г. - Езикова гимназия "Пейо Яворов" - гр. Силистра, учител по физика, химия, информатика и информационни технологии;
  • 09.1998 г. - 06.1999 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Калипетрово, учител.

Висше образование:

  • 1992 г. - 1998 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски, Специалност - педагогика, магистър профил "Физика и химия".

Средно образование:

  • 1987 г. - 1992 г. - ЕГ "Пейо Яворов, профил "Френски език".

Контакти: