Ето каква е зимната обстановка в община Главиница:

В момента ток няма в селата Зафирово, Коларово, Сокол, Суходол, Дичево, Бащино, Богданци, Косара, Долно Ряхово и ѝмалък Преславец.

Вода няма в селата Зафирово, Коларово, Сокол, Суходол, Дичево, Бащино, Богданци, Косара, Зарица, Звенимир, Вълкан, Зебил и Листец.

Уличната мрежа е снегопочистена и продължава работата по нея в гр. Главиница и селата Калугерене, Ножарево, Падина, Дичево, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир и Зарица.

Проходими са следните пътища в общината:

Главиница - Осен - Стефан Караджа

Главиница - Вълкан - Зебил - Звенимир

Звенимир - Зарица

Дичево - Сокол

Сокол - Суходол - Бащино

Долно Ряхово - разклона

По информация от "Път Перфект" затворен е пътят Русе - Силистра. Предстои издаване на заповед за затваряне на всички републикански пътища в областта.