Днес, по покана на управителят на МБАЛ-Дулово, д-р Константин Попов областния координатор и член на ИК на ГЕРБ Тодор Тодоров взе участие в отбелязването на Деня на родилната помощ - Бабин ден.

Екипът на отделение АГО, начело с д-р Любомир Минков, благодариха за даренията, които са направили г-н Тодоров и съпругата му Елица Тодорова през изминалата година.

От свое име г-н Тодоров заяви, че в резултат на работата на сплотения и професионален екип на отделението през последните 3 години се е повишило и качеството, и броя на ражданията в дуловската болница.