За девета поредна учебна година Сдружението на учителите филолози "Любословие" организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

За първа година в това състезание се включиха ученици от ПГСС-Ситово, чийто преподавател е старши учител по български език и литература Галина Борисова. Тя информира, че форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент - задача за създаване на текст. Тестовите задачи за първия кръг на състезанието са върху преговорен материал от предходната учебна година и върху материала от текущата.

" Участниците от нашето училище се съревноваваха по грамотност и знания с ученици от цялата страна, каза още Галина Борисова. - Резултатите са повече от успешни. От 7 ученика се класираха 5 за втори кръг. Това са: Мелиса Веселинова Илиева - 9 клас, Джерен Мюмюн Ариф - 10 клас, Мария Мариянова Спасова - 10 клас, Екатерина Алисеева Валериевна - 11 клас и Надя Йорданова Недкова - 12 клас."

Участниците получиха сертификати за участие в състезанието, които им връчи директорът на ПГСС - Гинка Йорданова.

Учениците вече събират сили и знания за втори кръг на състезанието, който ще се проведе на 26 февруари т.г.