В края на миналата година, Ивелин Иванов от Българското пещерно дружество и Рашид Абтула от Ситово проникнаха в пещерата "Дядо Минковата дупка" край село Добротица. Целта бе извършване на действия по картографиране на пещерата, информира Рашид Аптула, който е преподавател в Професионалната гимназия по селско стопанство и общински съветник в Общински съвет Ситово.

От него научаваме още, че дължината на пещерата е 30 метра, като преди да се стигне дъното се преминава през два тесни участъка.

Пещерата "Дядо Минкова дупка" вече е картографирана - с вертикален и хоризонтален разрез. Скоро ще бъде регистрирана и информацията ще бъде качена в Уикипедия. "Благодаря за съдействието на Българското пещерно дружество! - каза още Аптула. - Ще продължи работата ми по проучване на други потенциални туристически обекти в община Ситово."