С Постановление на Министерски съвет на последното за годината правителствено заседание, седемте общини в Силистренска област получават 6 760 000 лева, допълнителни трансфери към своите бюджети. Общо за страната общините са получили трансфери на стойност 136.2 млн. лв.

В Силистренско най-голяма е сумата за общините Силистра и Дулово - по 2 000 000 лева. С тях местните управи ще трябва да извършат ремонт и рехабилитация на улична мрежа в общинския център и населени места в общината.

800 000 лв. за община Главиница, както следва за:

1. "Ремонт на улична мрежа в община Главиница" - 500 000 лв.;

2. "Доставка на осветителни тела за улично осветление в община Главиница" - 300 000 лв.

660 000 лева за община Ситово, както следва:

1. "Ремонт на улична и пътна мрежа" - 500 000 лв.;

2. "Саниране на сградата на кметството в с. Любен и изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания" - 50 000 лв.;

3. "Изграждане на спортна площадка в с. Ситово" - 110 000 лв.;

По 500 000 лева за общините Алфатар и Кайнарджа за ремонт и рехабилитация на улична мрежа.

300 000 лв. за община Тутракан, както следва:

1. "Рехабилитация на улици в с. Цар Самуил, община Тутракан - 150 000 лв.;

2. "Рехабилитация на улици в с. Търновци, община Тутракан" - 150 000 лв.