ПРЕДИСЛОВИЕ

Общинската организация в Силистра на Политическа партия "Движение 21" смята, че Общинският съвет е най-важният в местното самоуправление в една община.

Като колективен политически орган той трябва да работи за благото на гражданите - негови избиратели и колективен работодател.

Включително да контролира действията на кмета и ръководената от него общинска администрация, а не обратното.

Водени от това си разбиране, общинските съветници от ПП "Движение 21" в бъдещия Общински съвет Силистра ще търсят подкрепа за решаване на следните наболели проблеми в града и общината:

* Преодоляване на срива в икономиката - въвеждане на прагматични подходи за привличане на инвестиции, подготовка на кадри за местните фирми, подпомагане на местния бизнес.

* Справяне с проблеми в транспортните неволи - преминаването на тирове, автобусните връзки между града и общината, подмяната на автоспирките със съвременни съоръжения.

* Превъзмогване на увеличаващата се запрашеност и замърсеност на въздуха в града, неправилното изхвърляне на смет и на строителни отпадъци; превантивна борба с комарите.

* Поддържане и ремонт на инфраструктурата - сграден фонд, пътища и пътна маркировка, тротоари, паркинги, светофари, тревни площи и паркове, детски и спортни площадки, и др.

* Решаване на стари проблеми по нов начин - перспективно стопанисване и управление на средища като Младежки дом и Дом на учителя, спортни зали и стадиони, места и зали за събития.

* Оптимизиране на работата в културните институти и средищата на хора от Третата възраст - Държавен драматично-куклен театър, читалища, регионални звена - библиотека, галерия, музеи, ОДК, клубове на инвалида и пенсионера, и др.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

И СОЦИАЛНАТА СРЕДА В ГРАДА И ОБЩИНАТА

• Един от начините за преодоляване на срива в икономиката е решението за създаване на инфраструктура от типа Индустриален парк, както и на Агенция за привличане на инвеститори в общината. Подпомагането на местния бизнес чрез този и други подходи има нужда от консенсус при припознаване на идеята между политическите сили и общинската администрация. Със създаване на удобства за чуждестранни и местни - български и тукашни инвеститори, искаме да бъдат привлечени производства, които биха създали добре платени работни места - 1 000-1 500 на първо време. Ефектът би бил връщане на наши съграждани от чужбина и от други градове на страната; належащо е преструктуриране на мрежата от професионални гимназии в град Силистра предвид демографската криза и необходимостта от среднисти - кадри за актуални производства, а някои биха се върнали от чужбина.

• По проблема с транспорта - час по-скоро трябва решение за преминаващите тирове; за автобусните връзки между града и общината - в договорите с фирмите превозвачи е необходима клауза за краен час поне до 23 часа (Айдемир, Калипетрово, Сребърна и др.); крещяща е нуждата от подмяна на автоспирките със съвременни съоръжения - повечето са с неугледен вид, а някои са опасни; монтаж на нови работещи светофарни уредби за най-малко три кръстовища в Силистра - до 4 пъти е по-изгодно от изграждане на кръгови кръстовища (приоритетни са кръстовища като "Стара автогара", край Младежки дом на "Оргтехника" и ул. "Вапцаров"/ Енергото).

image

• От актуализация се нуждаят уличната маркировка, както и знаковата система - сегашните се предпоставка за ПТП; да се изградят издутини за намаляване на скоростта на МПС по някои от основните пътища в града; лошо е състоянието на много от тротоарните площи в град Силистра и в общината - предлагаме да се залагат всяка година в бюджета по 120 000 лв. за належащите им ремонти; все още има неасфалтирани улици - особено в крайните райони, хората газят в кал по тях, която разнасят навсякъде и в домовете си; изоставени стари автомобили заемат места за паркиране и пречат на останалите МПС по паркинги и улици; на места няма улично осветление, което създава опасност от криминални деяния; не на последно място - спешна е изработката и утвърждаването на нов актуален План за регулация на движението в града.

• Относно замърсеността на въздуха и териториите в Силистра: въвеждане на график за миене на улиците в града поне веднъж месечно (м. април-м. ноември), както и непрекъснат контрол на почистването на улиците в града при публичен в интернет пространството график, който да е с цел упражняване на граждански контрол; монтаж по европейски проекти на филтри по комините във връзка с употребата на твърди горива (кандидатства се по европейски програми); съдействие на газоснабдяващата фирма при монтаж на системите за доставка на газ с ефективен контрол от страна на община Силистра върху фирмите, разкопаващи града ни, както и асфалтиращите, за да не се налага повторна работа с общински средства.

• Върху визията на един град влияят и други фактори: от подобрена организация и контрол се нуждае изхвърлянето на смет и особено на строителни отпадъци в и около боклукчийските казани, както по тротоарите и зелените площи - почистването се плаща от данъците на всички граждани, а не от нарушителите; в града има много рушащи се опасни и неугледни сгради, за които трябва да бъде намерено решение.

• Гражданите и гостите на Силистра като всеки град край вода се нуждаят от ефективна борба с комарите, които освен всичко друго са и преносители на опасната болест "западнонилска треска" - за целта обработката на площите по въздух и по наземен път трябва да започва от ранна пролет.

• Общината трябва да е по-активна в стопанисването на средища за култура, прекарване на свободно време, както и за спорт в града, за да станат приветливи и енерго ефективни сградите на Драматичен театър, Младежки дом и Дом на учителя (двете институции имат нужда и от съответни щатни ръководители на общинско подчинение, отговарящи за собствеността ), някогашна Детска музикална школа, покрита база на ст. "Луи Айер", които не са ремонтирани от създаването си преди 30-50 години; оптимизиране на формата и размера за подпомагане на спортните клубове, включително за издръжка на материална база.

• Културният живот в Силистра на местните общински и регионални институти (театри, музеи, галерии) да влезе в организационен и финансов синхрон с гостуващите носители на културни събития; ще настояваме за създаване на Общински фонд "Култура" за подпомагане при определени критерии на творческите клубове и за лицензирането (квалифицирането) на млади музиканти, хореографи, корепетитори и ръководители на художествени състави, включително чрез национални европейски проекти за тяхното обучение и практика; разширяване на кръга от събития с културно съдържание, провеждани на принципа на публично-частното партньорство с участието на община Силистра.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!